Drodzy Rodzice!!!

Od 13.02 do 24.02 można składać wniosek o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu .Wymagany podpis obojga rodziców.
Od 6.03 do 17.03 , nabór dzieci nowych, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola.
7.03 do 29.03 nabór do Szkół Podstawowych.