Podziękowanie

Podziękowanie

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom za całoroczną współpracę

na rzecz naszych dzieci i całej grupy.

Ponadto

serdecznie dziękuję

naszej kochanej trójce grupowej

mamusi HANI

mamusi ZOSI

mamusi MARCINA

za kolejny rok pracy , za wszystkie dobre chwile, za aktywny udział w różnorodnych formach współpracy.

Każdy najmniejszy gest pomocy był cennym darem dla wszystkich dzieci.