„Słoneczka” wzięły udział w projekcie edukacyjno-wychowawczym IV Edycji Bożonarodzeniowej „…Niebo-Ziemi, Niebu-Ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia…” i wykonały kartki świąteczne z życzeniami dla osób samotnych i bezdomnych.