Wspólpraca z biblioteką

Po przerwie wakacyjnej podjęliśmy współpracę z zaprzyjaźnioną biblioteką na Nowinach.

Dzieci przypomniały sobie o zasadach korzystania z biblioteki.

Podczas pogadanki z p. bibliotekarką dzieci dowiedziały się, jak ważną rolę pełni książka w życiu każdego z nas.