Zabawy z piłką

„ŻABKI” lubią bawić się z piłką.

Ćwiczymy rzuty, chwyty, trafienia do celu.

Zabawy piłką wykorzystujemy na różne sposoby.