Bezpieczeństwo ważna sprawa!- spotkanie z policjantami