Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, w terminie od 13.02.2023r. do 24.02.2023r. składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny. Wymagany jest podpis obojga rodziców.