Ważne wydarzenia naszej grupy

Jednym z ważniejszych wydarzeń naszej grupy jest wykonanie sałatki owocowej.

Dzieci dzielnie pracowały i smaczną sałatkę owocową zajadały !

 

 

Spotkaliśmy się z p. bibliotekarką, która zawsze nas zachęca do czytania książek ! 

Dzieci chętnie opowiadań słuchają i świat literatury dziecięcej poznają.

 

 

Podczas zabaw plastycznych dzieci samodzielnie wykonały „Wiosenne drzewa”