Wycieczka

Drodzy Rodzice,

We wtorek 17.05.2022r. jedziemy do teatru na spektakl pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”. W tym dniu śniadanie będzie o godz. 7:45. Bardzo proszę, by dzieci w przedszkolu były najpóźniej o godz. 7:40 (czynności higieniczne przed śniadaniem).

Dzieci, które z jakiś powodów nie będą w tym dniu jadły śniadania, proszę by były
w przedszkolu najpóźniej o godz. 8:00 ze względu na konieczność dopełnienia czynności organizacyjnych związanych z wycieczką (sprawdzenie obecności itp.).