O nas

„Nasze Przedszkole”

(wiersz autorstwa naszej nauczycielki pani Małgosi)

 
 

Są w naszym mieście miejsca ciekawe,

Jest zamek i ratusz, rynek z fontanną

I kamieniczki dookoła,

Ale są też w Rybniku przedszkola.

 

Jedno takie przedszkole jest na Nowinach.

Tak cała historia się zaczyna.

Spotykają się tu co dzień dorośli i dzieci,

Od rana do wieczora czas wesoło im leci.

 

Rano bawią się wspólnie i duzi i mali,

I tylko czasem któreś dziecko pyta:

,,kiedy wreszcie pójdziemy do swojej sali?”

bo wiadomo najlepiej u siebie, ze swoją panią,

Dlatego każdy przedszkolak z utęsknieniem czeka na nią.

 

Potem ulubione zabawy już we własnej sali,

A przed śniadaniem , dla zdrowia

Ruszamy w rytm tamburyna pani.

Po śniadaniu łazienka, potem grzecznie siadamy,

Na zajęcia czekamy.

 

Dowiadujemy się rzeczy ciekawych np.

Co w trawie mieszka?

Dlaczego jesienią liście spadają z drzewa?

Skąd wzięła się nazwa naszego miasta?

Który ptak najładniej śpiewa?

 

Poznajemy cyfry, litery, malujemy, śpiewamy.

Bawimy się chętnie w teatr,

Zmieniamy się w postacie z różnych bajek,

A sala sceną się staje.

 

Po zajęciach, wiadomo zabawa na całego,

Każdy bawi się ze swym ulubionym kolegą.

A gdy stanie się coś złego,

Idziemy do pani,

 

Pani zawsze pomoże,

kiedy trzeba przytuli, pocieszy,

Pogłaszcze po głowie albo pogrozi palcem,

Westchnie i powie: ,,oj dzieci, dzieci”.

I tak przyjemnie czas leci.

 

 
 

 

O naszym przedszkolu….
 
Nasze przedszkole mieści się w dzielnicy Rybnik Maroko, na skraju osiedla Nowiny. Istniejemy od 1984 roku. Obecnie dyrektorem przedszkola jest mgr Joanna Kowol a zastępcą dyrektora mgr Arleta Kuszczak-Cherni.
 
Duży budynek przedszkolny znajduje się w ogrodzie z placem zabaw dla dzieci. W przedszkolu jest 10 przestronnych sal zabaw i zajęć dla dzieci,  patio, galeria młodych talentów, sala do zajęć z komputerem. Każda sala posiada swoją łazienkę oraz wiele kącików zainteresowań dla dzieci (min. teatralny, muzyczny, plastyczny).
 
Nasze przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczycielki ukończyły liczne kursy i warsztaty doskonalące oraz studia podyplomowe z zakresu informatyki i oligofrenopedagogiki.
 
 
 
W przedszkolu realizowane są programy własne nauczycielek:
 •  „Zabawa z komputerem”- program z zakresu edukacji komputerowej dla dzieci 5-6 letnich
 •  „Przyjazne Przedszkole”- program z zakresu współpracy z rodzicami
 •  „Jestem stąd”- program z zakresu edukacji regionalnej
 •  „Żeby zdrowe ciało mieć, trzeba tylko chcieć!”- program z zakresu edukacji zdrowotnej
Przedszkole zapewnia:
 • domowe wyżywienie w przystępnej cenie 
 • możliwość korzystania przez rodziców z pomocy dydaktycznych i biblioteki przedszkolnej
 • pomoc rodzicom w kontaktach ze specjalistami (z psychologiem, logopedą  lekarzem ortopedą diagnozującym wady postawy u dzieci)
 • konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielem
 • pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej
 
Przedszkole współpracuje między innymi z:
 
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • PTTK
 • Muzeum Rybnickim
 • Młodzieżowym Domem Kultury
 • Biblioteką Publiczną
 • Centrum Muzycznym
 • Szkołą Podstawową
 • Nadleśnictwem Rudy
 • Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną